Algemene info

Scouts Rode bestaat al sinds de 3de dag van de louwmaand (januari) 1943 en is nog steeds een populaire jeugdbeweging met ledenaantallen tussen 140 en 170.

Verloop van het scoutsjaar

Het scoutsjaar begint steevast eind september met een startdag waar iedereen van harte welkom is om een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de leidingsploeg. Houd dus zeker deze website en onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie over deze startdag.

Doorheen het jaar vinden de scoutsactiviteiten steeds plaats op zondag tussen 14u en 17u aan de lokalen. Stiptheid stellen we erg op prijs. Te laat komen wordt gesanctioneerd. Tijdens de opening om 14u en de sluiting om 17u wordt er door de leden gezwegen en staat iedereen bij zijn groep in een mooie recht lijn. Alle leden dragen hun uniform zoals het hoort.

Elke tak heeft zijn eigen lokaal in de Nieuwbouw en is verantwoordelijk voor de netheid van dat lokaal. Ook de leiding heeft zijn eigen lokaal (boven parochiezaal) en wordt enkel betreden door de leiding en jin. Ook ouders mogen dit lokaal niet binnen.

De communicatie voor de scoutsactiviteiten wordt gedaan via ons twee- of driemaandelijks boekje de Wipplank. Per tak wordt er een overzicht gegeven van de komende ‘vergaderingen’, zoals de zondagse bijeenkomsten genoemd worden. De Wipplanken worden enkel op de zondagen uitgedeeld en verschijnen ook online. Op onze website, via facebook of via sms worden er eventuele veranderingen van het programma doorgegeven.

De gesproken taal op de scouts is Nederlands. Een basiskennis is hiervan is dus zeker nodig, zodat de communicatie tussen kinderen en leiding en ook ouders en leiding op een vlotte manier verloopt.

Scouts en scouting is een groepsactiviteit. Verdraagzaamheid, respect voor elkaar, delen en samenwerken worden dan ook hoog in ons vaandel gedragen. Om dit groepsverband te versterken en ten volle de scoutservaring te beleven, is het belangrijk dat iedereen 80% van alle vergaderingen aanwezig is of de leiding verwittigd indien hij/zij niet kan komen. Indien dit niet het geval is, kan de leiding beslissen dat het betreffende lid niet mee mag op kamp in de zomer.

Het jaar afsluiten doen we dus met een jaarlijks kamp in de maand juli. Alle leden, van kapoen tot jinner gaan terug naar de ‘roots’, in het midden van de natuur. We slapen in tenten, maken zelf ons eten, wassen ons in een rivier,… We amuseren ons rot in de bossen van Wallonië en komen steeds moe maar voldaan terug van dit onvergetelijke hoogtepunt.

Evenementen

In de loop van de maand oktober vindt een ‘overgangsweekend’ plaats. De jonggivers, givers en jin gaan zaterdag en zondag op weekend en de eerstejaars van elke groep worden ‘gedoopt’. Dit is een ritueel om de overgang naar een nieuwe groep officieel te maken. De kapoenen, kabouters en welpen hebben dat weekend gewoon scouts tussen 14u en 17u aan onze scoutslokalen en worden ook ‘gedoopt’. Verdere informatie en details worden door de leiding meegedeeld. Na dit weekend krijgt elk kind ook het nieuwe jaarteken en takteken (als je gedoopt bent) dat tegen de volgende vergadering op het hemd genaaid moet worden.

Ergens in de maand februari of maart is het scoutsfeest. Dit is een theatervoorstelling waarbij elke tak een zelfgeschreven toneel brengt in het thema van dat jaar. De voorstelling vindt steeds plaats in de parochiezaal op een zondag om 14u30 en 19u30. Ouders, vrienden, familie, sympathisanten,… iedereen is welkom om te komen genieten van de grappigste en meest dramatische verhalen die u al gezien heeft. Tickets worden verkocht door de jonggivers, givers, jin en leiding.

Eind april is het ons jaarlijks eetfestijn. Barbecue, lekkere slaatjes, frisse drankjes, gezellige sfeer en een afterparty! Alle leden worden voor dit evenement uitgenodigd via een kaartje met de post. Zoals steeds wordt er ook gecommuniceerd via onze wipplank, Facebookpagina en website.

Doorheen het jaar organiseert de jin, de oudste groep, jincafés (kleine fuifjes). Dit doen ze om geld in te zamelen voor hun buitenlands kamp (eerste twee weken van juli).

Inschrijven

Iedereen die graag in de scouts wil komen, is meer dan welkom. Nieuwe leden mogen twee keer komen proberen voor ze zich inschrijven. Dit kan enkel via de inschrijvingslink die op de website verschijnt na de startdag in september. Het lidgeld moet na de inschrijving meteen overgeschreven worden op onze bankrekening. Op die manier is het kind automatisch verzekerd door Scouts en Gidsen Vlaanderen tijdens het scoutsjaar en tijdens het kamp.